Standernedtagning 31. august

Sommersæsonen går på hæld og 31. august kl. 16 er den officielle afslutning i form af standernedtagningen, hvortil alle medlemmer og de tilstedeværende gæster er inviteret.

Vores formand Birgitte Possing giver den super flotte sæson et par ord med på vejen. En enkelt fælles sang bliver det nok også til, Dannebrog stryges til fordel for vimplen og arrangementet afsluttes med en fælles skål i et glas vin/øl/vand.

Tang på tang

Vi prøver fortsat at få reduceret tangmængderne – denne gang med naturens hjælp. Vores vicevært Steffen Wolf med hjælp fra vores mangeårige medlem Henning Sterup-Hansen højtrykspulede tangen ud i bassinet mellem Søbadet og kysten. Med de på dagen herskende vind- og strømforhold var der en god mulighed for at det derfra stille og roligt ville drive tilbage ud i Sundet. Og spulingen foregik naturligvis med vandet fra Øresund.
Tangspuling

Alger eller ej

DMI udgiver et kort over algeforekomster i danske farvande, som du kan klikke dig ind på. Kortet viser registrerede tilfælde seneste døgn og over den seneste uge. Der er også råd og vejledning til, hvordan du skal forholde dig og hvilke symptomer algeforgiftning afstedkommer.

Der kan også opstå lokale forekomster, fx på Søbadet, hvor vi skilter, hvis vi skønner, at der er tale om alger. Men det er udelukkende baseret på, hvad øjet ser, ikke på vandprøver o.l. – og det kan skifte fra dag til dag. I går (22/7) skønnede vi ud på eftermiddagen, at der var tale om alger, mens der i dag (23/7) intet er at se.

Her på Søbadet har vi desuden lejlighedsvis glæde af byggeaffald fra udbygningen af Skovshoved Havn, når strømforholdene er imod os. Det kan – set på afstand – minde om en algeforekomst, men er det altså ikke.

Husk Medlemsaften 29. august

Årets medlemsaften gennemføres 29. august kl. 19-24, hvor I sammen med de øvrige medlemmer kan nyde den medbragte madkurv og drikkevarer på broen. Fra kl. 20 spiller bandet Staca2 livgivende og inspirerende dansemusik.

Bademestrene sælger hele aftenen kaffe, te og supplerende vin, øl og vand.

Hvert medlem kan tage én gæst med.

Husk puder, tæpper og godt humør. Tilmelding er ikke nødvendig.

Søbadet midlertidigt uden vajende flag

Torsdag eftermiddag knækkede plasticholderen i vores flag desværre med det resultat, at flaget endte på broen og metalbøjlen endte i toppen af flagstangen. Da vi ikke har medarbejdere med veludviklede artistiske kompetencer, må vi desværre afvente, at flagstangen bliver lagt ned, så vi kan få tag på bøjlen. Det sker forhåbentlig 2. juli, og så kan Dannebrog igen vaje smukt over Søbadet.

Vi fjerner tang 24. og 25. juni

Vi har fået Gentofte Kommunes accept til at fjerne tangen på kystlinjen ud for Søbadet, og det arbejde foretages ovennævnte dage. Det kan give nogle kortvarige ekstraordinære lugtgener, når tangen tages op, men til gengæld kan vi så gå gennem en sommer, hvor lugtgenerne reduceres væsentligt og kun hidrøre fra tangen på selve stranden.