Bestyrelsesmødet 13. juni 2016

Bestyrelsen besluttede på sit møde bl.a. at igangsætte en undersøgelse af pælefundamentets stand og nærmere at undersøge, hvorvidt etableringen af et digitalt kommunikationsforum for medlemmer kunne bidrage til dels at give medlemmerne større indblik i Søbadets drift, dels foranledige en dialog mellem medlemmerne.

Bestyrelsen kunne også konstatere, at økonomien var i god gænge, og at vinterens forsøg med gæstekoder til de ventelisteregistrerede havde været en succes.

Læs mere i referatet Bestyrelsesmoede 13 juni 2016.

Søbadet klar til sommersæsonen

IMG_0785IMG_0782IMG_0375 (1)

Onsdag den 1. juni åbner Søbadet igen for offentligheden i nymalet stand og med nye trapper på børnebroen. Priser for dagsbilletter og sæsonkort dækkende hele perioden 1. juni til og med 31. august er uændrede fra 2015. Og det samme gælder priserne i kiosken.

Det fejrede medlemmerne ved standerhejsningen, hvor formand Birgitte Possing holdt tale og Dannebrog blev hejst for at markere begivenheden.

Vi ser frem til mange gæster henover sommeren. Forhåbentlig en sommer rig på sol og varme. Velkommen.

Bestyrelsesmødet 23. februar 2016

Bestyrelsen indstillede årsberetning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 til godkendelse på den kommende generalforsamling. Endvidere drøftede bestyrelsen indkomne forslag til generalforsamlingen, og bestyrelsens to kandidater til nyvalg på generalforsamlingen blev præsenteret.

Bestyrelsen besluttede endvidere størrelsen af optaget af nye medlemmer i 2016.

Læs mere i Bestyrelsesmøde 23 februar 2016.

Materiale til generalforsamlingen 15. marts

Alle voksenmedlemmer af Charlottenlund Søbad modtager indkaldelse til generalforsamling, ligesom indkaldelsen er opslået på Søbadet. De medlemmer, som modtager indkaldelsen elektronisk, kan læse det materiale, som vedrører dagsordenspunkterne 2, 3, 4, 5 og 6 ved at klikke på nedenstående:

Årsberetning 2015

2015 Uddrag årsrapport 2015

Den første fil indeholder den skriftlige beretning og forslag fra medlemmer og bestyrelse. Den anden fil indeholder et resume af foreningens regnskab for 2015 og bestyrelsens forslag til budget for 2016.

Forslag til generalforsamlingen

Søbadets næste ordinære generalforsamling er fastsat til 15. marts 2016, og vi gør opmærksom på, at medlemmernes forslag til generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter skal være formanden skriftligt i hænde senest 15. februar 2016.

Forslag sendes som e-mail til bestyrelsen@charlottenlund-soebad.dk – eller med post til Bestyrelsen, Charlottenlund Søbad, Postboks 27, Kystvejen 2, 2920 Charlottenlund.