Bestyrelsesmødet 21. januar 2020

På bestyrelsesmødet blev det blandt andet besluttet, at optaget fra ventelisten i 2020 skulle være 150 personer, og at de tre datoer for de obligatoriske informationsmøder, som de nye medlemmer kan vælge imellem, skulle være 21. april, 30. april eller 5. maj.

Endvidere blev det forventede driftsresultat og formandens udkast til beretning for 2019 drøftet.

Se også referatet fra Bestyrelsesmoede 21. januar 2020.

Ny drifts- og serviceansvarlig fra 1. marts

Der har været stor interesse for jobbet som ledende bademester på Søbadet. Vi har modtaget mange henvendelser, 27 motiverede ansøgninger og afholdt en del samtaler.

Der har været mange gode ansøgere, og det er med stor glæde at vi kan meddele, at en enig Bestyrelse nu har valgt den nye ledende bademester for Charlottenlund Søbad.

Peter Bøckel er 61 år, helårsmedlem og han værdsætter vand og venner på Søbadet og har stor respekt for tradition og æstetik samt et øje for udvikling.

Bestyrelsesmødet 17. september 2019

På mødet blev bestyrelsen orienteret om en vellykket sommersæson med et økonomisk resultat på niveau med 2018. Desuden, at der havde været drøftelser om tilførsel af en livredder-funktion med en repræsentant for kommunen.

Bestyrelsen besluttede også at fokusere på at øge medlemmernes engagement og involvering i foreningens demokratiske processer på det kommende strategiseminar. Bl.a. på basis af en elektronisk løsning, som blev præsenteret.

Økonomien blev drøftet, og det blev konstateret, at der var rum for at fremskynde planlagte forbedringsarbejder.

Det blev endvidere besluttet at starte færdiggørelsen af et nyt hjemmesideformat, som forventes klar i en færdig version 1. juni 2020.

Vil du vide mere, kan du klikke på Bestyrelsesmoede 17. september 2019.

Fotoforberedelser til ny hjemmeside

I forbindelse med ny hjemmeside for Charlottenlund Søbad, der ser dagens lys af 2020, har bestyrelsen hyret fotograf Mew Brondbjerg.

Mew vil fra oktober og et år frem dokumentere årets gang på Søbadet gennem et årshjul af billeder, og hun vil lejlighedsvis være til stede på broen, så alle smukke scenarier kommer med (morgen, middag, aften, efterår, sne, forår, sommer). Mew vil naturligvis arbejde venligt, diskret og effektivt og de billeder – ud over de oplagte billeder af vand, vejr og himmel – der involverer mennesker, bliver KUN taget efter forud indgået aftale og tilladelse fra de medvirkende.

Bestyrelsesmødet 27. maj 2019

Mødet behandlede bl,a. et stigende antal henvendelser vedrørende, hvad der tilsyneladende var misbrug af adgangsretten henover 1. halvår. Bestyrelsen besluttede derfor at intensivere kontrollen i andet halvår og orientere medlemmerne om dette samt konsekvenserne af misbrug i et ekstraordinært nyhedsbrev.

På vedligeholdelseområdet besluttede bestyrelsen ikke at gøre mere ved omklædningsrummene, før en generel renovering bliver besluttet.

På kommunikationsområdet besluttede bestyrelsen at arbede videre med et forslag om en digital forslagskasse.

Læs hele referatet fra Bestyrelsemoede 27. maj 2019 her.