Materiale til generalforsamlingen 25. marts

Der sendes i dag (27/2 -15) indkaldelse til generalforsamling til alle voksne medlemmer af Charlottenlund Søbad. De medlemmer, som modtager indkaldelsen elektronisk, kan læse det materiale, som vedrører dagsordenspunkterne 2, 3, 4 og 5 ved at klikke på nedenstående:

2015 Generalforsamling – indkaldelse, årsberetning 2014 mv

Resume 2014 og budget 2015

Den første fil indeholder den skriftlige beretning og forslag fra medlemmer og bestyrelse. Den anden fil indeholder et resume af foreningens regnskab for 2014 og bestyrelsens forslag til budget for 2015.

Bestyrelsesmødet 20. januar 2015

Bestyrelsens møde 20. januar havde fokus på regnskabet for 2014 og budgettet for 2015 samt den kommende generalforsamling, hvor bestyrelsen vil indstille kontingentforhøjelser efter 17 års pause. Under budgettet blev også behovet for nødvendig vedligeholdelse af det efterhånden 30 år gamle anlæg drøftet.

Desuden blev besøgsfrekvenserne mv. i 4. kvartal 2014 gennemgået, og der blev gjort status på jubilæmsforberedelserne.

Læs det fulde referat her: Bestyrelsesmøde 20 januar 2015

Søbadet uden forbindelse til omverden

Opdateret 4/2: Så er vores telefon- og internetforbindelse igen åben.

Ved en administrativ fejl er vores telefoner og internet-forbindelse desværre blevet koblet ud. Vi kan derfor ikke modtage telefonopkald på vores fastnet nummer, ligesom der kan blive tale om forsinkelser i besvarelse af mails. Endelig kan der være problemer med gæstekoder købt fra 2. februar og frem til internet-forbindelsen er genetableret.

TDC har lovet at genetablere forbindelserne i løbet af 4. februar. Vi vil opdatere denne artikel, når det er sket.

Hvad byder man uventede gæster?

sælpåsøbadet

Ja, hverken kaffe, the eller cookies synes at passe til lejligheden, og fisk er ikke en del af kioskens sortiment. Men det lader til at sælen alligevel hygger sig sig gevaldigt på Søbadets børnebro, hvor den har ligget et par dage. Og til stor glæde for medlemmerne. Ifølge Naturstyrelsen er det ikke usædvanligt, at sæler kommer så tæt på mennesker, som tilfældet er her. Fotoet er faktisk taget bare en ca. 25 meter fra sælen.

Hvor blev badebroerne af?

Egon2

Stormen Egon forårsagede heldigvis ingen ødelæggelser på Søbadet, selv om det kunne se ud til at noget væsentligt mangler, nemlig badebroerne. De er dog dukket op igen til beroligelse for de mange, som nyder Søbadet i sommermånederne. Weekenden gav derimod anledning til at det – set på afstand – var muligt for medlemmerne at gå på vandet. Men det var altså bare den nederste bro, som vandet skyllede over.

Bestyrelsesmødet 17. november 2014

På bestyrelsens møde 17. november drøftedes bl.a. det forventede driftsresultat for 2014, som bliver meget lig resultatet for 2013 excl. de ekstraordinære penge fra forliget med Jyske Bank vedrørende deres investeringsrådgivning tidligere. Desuden drøftede bestyrelsen de økonomiske udsigter for 2015 og vil i den forbindelse se på, hvordan man via kontingentsatserne kan få enderne til at mødes. Vedligeholdelsesudvalgets planer for 2015 blev ligeledes godkendt.

Også tilbudet på en jubilæumsbog blev drøftet og godkendt. Bogen vil udkomme i sommeren 2015 og udgivelsen vil blive fejret med en reception på Søbadet for medlemmer med påhæng.

For at minimere tangen besluttede bestyrelsen fremover at gennemføre en årlig sandrydning mellem Søbadet og kysten, første gang i foråret 2015.

Andre punkter:
- afskærmning med bøjer ud for Søbadet for at undgå sammenstød mellem på den ene side badende og på den anden kajaker og robåde
- udvidelse af gæsteordning til også at omfatte sommerhalvåret

Læs det fulde referat her: Bestyrelsesmøde 17 november 2014

Stormen fik for godt fat i broen

Bro_ødelagt

Kraftige bølger og heftig blæst i løbet af uge 46 fik desværre halvdelen af den yderste badebro til at forsvinde i bølgerne. Der er derfor et stykke arbejde, der skal gøres, inden broen igen står klar. Foreløbig opfordrer vi medlemmerne til at tage sig i agt for drivende planker, som desværre også kan finde på at lægge sig på bunden.

 

Gode råd om vinterbadning

Vi har tilføjet en række anbefalinger knyttet til vinterbadning her på hjemmesiden, se under fanen For medlemmer. Anbefalingerne er baseret på erfaringer samlet ind i regi af Rådet for større Badesikkerhed.

Anbefalingerne gælder for alle, og vi vil især anbefale årets mange nye vinterbadere at sætte sig ind i dem, inden vi rammer ind i perioden med rigtig koldt vand.