Bestyrelsesmødet 17. november 2014

På bestyrelsens møde 17. november drøftedes bl.a. det forventede driftsresultat for 2014, som bliver meget lig resultatet for 2013 excl. de ekstraordinære penge fra forliget med Jyske Bank vedrørende deres investeringsrådgivning tidligere. Desuden drøftede bestyrelsen de økonomiske udsigter for 2015 og vil i den forbindelse se på, hvordan man via kontingentsatserne kan få enderne til at mødes. Vedligeholdelsesudvalgets planer for 2015 blev ligeledes godkendt.

Også tilbudet på en jubilæumsbog blev drøftet og godkendt. Bogen vil udkomme i sommeren 2015 og udgivelsen vil blive fejret med en reception på Søbadet for medlemmer med påhæng.

For at minimere tangen besluttede bestyrelsen fremover at gennemføre en årlig sandrydning mellem Søbadet og kysten, første gang i foråret 2015.

Andre punkter:
- afskærmning med bøjer ud for Søbadet for at undgå sammenstød mellem på den ene side badende og på den anden kajaker og robåde
- udvidelse af gæsteordning til også at omfatte sommerhalvåret

Læs det fulde referat her: Bestyrelsesmøde 17 november 2014

Stormen fik for godt fat i broen

Bro_ødelagt

Kraftige bølger og heftig blæst i løbet af uge 46 fik desværre halvdelen af den yderste badebro til at forsvinde i bølgerne. Der er derfor et stykke arbejde, der skal gøres, inden broen igen står klar. Foreløbig opfordrer vi medlemmerne til at tage sig i agt for drivende planker, som desværre også kan finde på at lægge sig på bunden.

 

Gode råd om vinterbadning

Vi har tilføjet en række anbefalinger knyttet til vinterbadning her på hjemmesiden, se under fanen For medlemmer. Anbefalingerne er baseret på erfaringer samlet ind i regi af Rådet for større Badesikkerhed.

Anbefalingerne gælder for alle, og vi vil især anbefale årets mange nye vinterbadere at sætte sig ind i dem, inden vi rammer ind i perioden med rigtig koldt vand.

Standernedtagning 31. august

Sommersæsonen går på hæld og 31. august kl. 16 er den officielle afslutning i form af standernedtagningen, hvortil alle medlemmer og de tilstedeværende gæster er inviteret.

Vores formand Birgitte Possing giver den super flotte sæson et par ord med på vejen. En enkelt fælles sang bliver det nok også til, Dannebrog stryges til fordel for vimplen og arrangementet afsluttes med en fælles skål i et glas vin/øl/vand.

Tang på tang

Vi prøver fortsat at få reduceret tangmængderne – denne gang med naturens hjælp. Vores vicevært Steffen Wolf med hjælp fra vores mangeårige medlem Henning Sterup-Hansen højtrykspulede tangen ud i bassinet mellem Søbadet og kysten. Med de på dagen herskende vind- og strømforhold var der en god mulighed for at det derfra stille og roligt ville drive tilbage ud i Sundet. Og spulingen foregik naturligvis med vandet fra Øresund.
Tangspuling