Bestyrelsesmødet 23. februar 2016

Bestyrelsen indstillede årsberetning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 til godkendelse på den kommende generalforsamling. Endvidere drøftede bestyrelsen indkomne forslag til generalforsamlingen, og bestyrelsens to kandidater til nyvalg på generalforsamlingen blev præsenteret.

Bestyrelsen besluttede endvidere størrelsen af optaget af nye medlemmer i 2016.

Læs mere i Bestyrelsesmøde 23 februar 2016.

Materiale til generalforsamlingen 15. marts

Alle voksenmedlemmer af Charlottenlund Søbad modtager indkaldelse til generalforsamling, ligesom indkaldelsen er opslået på Søbadet. De medlemmer, som modtager indkaldelsen elektronisk, kan læse det materiale, som vedrører dagsordenspunkterne 2, 3, 4, 5 og 6 ved at klikke på nedenstående:

Årsberetning 2015

2015 Uddrag årsrapport 2015

Den første fil indeholder den skriftlige beretning og forslag fra medlemmer og bestyrelse. Den anden fil indeholder et resume af foreningens regnskab for 2015 og bestyrelsens forslag til budget for 2016.

Forslag til generalforsamlingen

Søbadets næste ordinære generalforsamling er fastsat til 15. marts 2016, og vi gør opmærksom på, at medlemmernes forslag til generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter skal være formanden skriftligt i hænde senest 15. februar 2016.

Forslag sendes som e-mail til bestyrelsen@charlottenlund-soebad.dk – eller med post til Bestyrelsen, Charlottenlund Søbad, Postboks 27, Kystvejen 2, 2920 Charlottenlund.

Snigmordet i Charlottenlund anno 1983

Har du læst den nye bog “Det gamle bad og havet. Historier fra Charlottenlund Søbad”? Så ved du, at bølgerne i mere end en forstand gik højt, da Søbadets fremtid stod på spil i midten af 80’erne. Som alle ved, så endte det lykkeligt, men i et jubilæumsår kan det give god mening at kigge bagud.

Den dramatiske overskrift herover var nemlig også overskrift på Chili Turéls velargumenterede og dedikerede artikel i Ekstrabladet i september 1983. Du kan læse hele artiklen i Artikel_1983.

Artiklen er stillet til rådighed af et mangeårigt medlem og tak for det.