Indkaldelse til generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
  3. Behandling af fremsatte forslag
  4. Behandling af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen samles vi om lidt mad og drikke.

Du kan læse formandens skriftlige Beretning 2019, se foreningens Aarsregnskab 2019 og Budget 2020 ved at benytte linkene.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmødet 21. januar 2020

På bestyrelsesmødet blev det blandt andet besluttet, at optaget fra ventelisten i 2020 skulle være 150 personer, og at de tre datoer for de obligatoriske informationsmøder, som de nye medlemmer kan vælge imellem, skulle være 21. april, 30. april eller 5. maj.

Endvidere blev det forventede driftsresultat og formandens udkast til beretning for 2019 drøftet.

Se også referatet fra Bestyrelsesmoede 21. januar 2020.