Ansættelse af serviceansvarlig

Kære Medlemmer,

Vi kan med glæde meddele, at Niels Melbye fra oktober i år er ansat som serviceansvarlig og ledende sommerbademester på Charlottenlund Søbad. **

Niels Melbye får ansvar for Søbadets medlemsdrift året rundt og i sommersæsonen for Søbadets daglige drift, gæster, medlemmer, bademestre og for åbning for offentligheden. Han vil indgå i et nært samarbejde med Søbadets øvrige ansatte, både vinterbademester Kirsten Paulsen, vicevært Malte Pedersen og regnskabsfører Klaus Gregersen.

Fremover vil Niels Melbye året rundt … …varetage kontakten til medlemmerne på bestyrelsens vegne, både på mail, via hjemmesiden og personligt på Søbadet. I løbet af oktober måned bliver han sat ind i arbejdet.

Fra onsdag den 13. november vil Niels Melbye være til stede på Charlottenlund Søbad hver onsdag kl. 07 – 10 og torsdag 15 – 18.

Tag godt imod ham.

Foto_1

** Bestyrelsen har haft 7 ansøgere til samtale til denne stilling og valgt Niels Melbye som den bedst kvalificerede. Niels er 60 år, har lang administrativ erfaring fra finanssektoren og erfaring fra mange års økonomistyring og fra lederopgaver i idrætsforeninger.

Niels er gift med Helle Melbye, der af habilitetsgrunde træder ud af bestyrelsen for Charlottenlund Søbad efter at have overdraget sin portefølje. Suppleant Karsten Ravn træder ind i hendes sted.

Bestyrelsen

Niels fortæller om sig selv:

Min baggrund for at varetage det nye job som serviceansvarlig i forhold til Søbadet medlemmer er dobbelt: Dels adskillige år som frivillig leder i Skovshoved Idrætsforening, hvor jeg fik en klar fornemmelse af, hvad en forenings medlemmer forventer af et medlemskab inden for de rammer, bestyrelsen har lagt. Dels mange år i den finansielle sektor, senest med forretningsudvikling. Jeg håber, at ”kan-vi-gøre-det-bedre” tankegangen fra forretningsudvikling, også kan bruges i min nye rolle. Det sidste års tid har jeg arbejdet med strategi- og konceptudvikling og leder p.t. et par udviklingsprojekter for et cykelfirma. Projektarbejdet fortsætter jeg med uden for Søbadets sommersæson.

Jeg selv har netop rundet 60 år, er gift på 35. år med Helle, som mange kender fra hendes gang på Søbadet og arbejde i Søbadets bestyrelse (som hun nu træder ud af). Jeg er ikke selv vinterbader, men har gennem Helles medlemskab gennem tiden fået et godt indblik i, hvad det vil sige at være medlem af Søbadet, og hvilke glæder og gode oplevelser, det giver. De gode oplevelser vil jeg bestræbe mig på at understøtte efter bedste evne i mit nye job.

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. De første uger vil jeg fokusere på at få styr på opgaverne mv., så jeg kan bidrage med noget fornuftigt, når I henvender jer til mig. Fra midten af november vil jeg have faste tider i bademesterhuset et par gange om ugen, den ene dag morgen og den anden aften, så jeg forhåbentlig rammer hovedparten af medlemmernes gang på Søbadet.

På gensyn.

Niels Melbye