Kun adgang til Søbadet gennem personkarrusel fra 26. marts

De seneste initiativer med markering i brodækket af, hvordan karrusellen skal benyttes, har båret så meget frugt, at vi nu mener, at det er tid at afslutte testen og lade beslutningen om personkarrusel træde i kraft. Sidste dag med adgang til Søbadet gennem lågen bliver derfor 25. marts. Herefter kan du kun benytte personkarrusellen.

Er du fx Continue reading

Måneskinsbadning 16. marts

Fuldmåne Som det fremgår af hjemmesidens Kalender, finder årets måneskinsbadning for medlemmer med adgang i vintersæsonen sted 16. marts. Deltagerne vil kunne fornøje sig med et køligt bad, en herligt lysende fuldmåne, måske en tur i saunaen og – som afslutning – en varm kop suppe. Igen i år er det Anders Jensen og Helle Melbye, som er de frivillige bag arrangementet. Så kom og vær med.

Vi forventer mange Continue reading

Personkarrusel igangsat – her er det, du skal være opmærksom på

Vores nye personkarrusel har nu været i funktion i nogle dage parallelt med lågen, og det vil fortsat være sådan frem til primo marts for at sikre, at alt fungerer, som det skal. Herefter bliver personkarrusellen eneste adgangsvej til Søbadet, undtaget for medlemmer med særlig tilladelse. Vi håber, at du vil hjælpe os ved at afprøve personkarrusellen i testperioden, hvor der stadig vil ske justeringer, bl.a. så det bliver mere intuitivt, at du skal holde HELT til højre, inden du skubber dig ud.

Formålet med personkarrusellen er at give et bedre overblik over anvendelsen af Søbadets faciliteter og lukke flere medlemmer ind fra ventelisten. Det giver os bedre mulighed for – til gavn for alle – løbende at skønne, hvor mange fuldtids-, deltids- og sommermedlemmer, der er plads til på forskellige tidspunkter i døgnet. Derudover kan vi etablere en enklere gæsteordning, som mange har efterlyst.

Adgang gennem låge i særlige tilfælde
Du kan søge om adgang til at benytte lågen i stedet for personkarrusellen, hvis særlige forhold gør sig gældende. Continue reading

Har vi fået din e-mail adresse?

I næste måned står vi for at skulle sende indkaldelse til generalforsamling mv. til alle medlemmer, og du kan hjælpe Søbadet med at spare betydelige omkostninger i den forbindelse, hvis du oplyser os din e-mail adresse. Har vi den, kan vi sende dig alt materialet uden udgifter til tryk og porto.

Du kan give os din korrekte e-mail adresse – meget gerne inden 1. februar – på en af tre måder: Continue reading