Bestyrelsesmødet 27. maj 2019

Mødet behandlede bl,a. et stigende antal henvendelser vedrørende, hvad der tilsyneladende var misbrug af adgangsretten henover 1. halvår. Bestyrelsen besluttede derfor at intensivere kontrollen i andet halvår og orientere medlemmerne om dette samt konsekvenserne af misbrug i et ekstraordinært nyhedsbrev.

På vedligeholdelseområdet besluttede bestyrelsen ikke at gøre mere ved omklædningsrummene, før en generel renovering bliver besluttet.

På kommunikationsområdet besluttede bestyrelsen at arbede videre med et forslag om en digital forslagskasse.

Læs hele referatet fra Bestyrelsemoede 27. maj 2019 her.

Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens bestyrelse indkalder til den årlige generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30. Generalforsamlingen finder sted i rådhushallen på Gentofte Rådhus med indgang gennem hovedindgangen.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
  3. Behandling af fremsatte forslag
  4. Behandling af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Her kan du læse formandens  Beretning 2018, foreningens Regnskab 2018 og dens Budget 2019 . Du kan også se de Stillede forslag her.

Bestyrelsesmøde 15. januar

På mødet drøftede bestyrelsen bl.a. elementer vedrørende foreningens kommende generalforsamling i marts. Derudover blev det besluttet, at formuleringen vedrørende fotografering på Søbadet skal være “Ingen fotografering af badende”, ligesom det blev besluttet at optage 200 personer fra Søbadets venteliste i år. Hele referatet kan læses her: