Nyhedsbrev #1 2021

Så har vinteren taget sit faste greb i Søbadet, og alle rigtige vinterbadere nyder det kolde vand.

Vi har haft forespørgsler på en infrarødstrålevarmer i Carporten til brug for omklædning til de ”kuldskære”.

På denne foranledning har vi indkøbt varmer og timer, der vil blive opsat til brug midten af denne uge. Strålevarmeren skal fortrinsvis benyttes i forbindelse med omklædning, hvorefter man rykker lidt til siden så andre har samme mulighed. Men husk venligst at carporten er til omklædning og ikke en ”varmestue”.

Når der igen er åbent for omklædningsrummene nedtages strålevarmeren.

Generelt har vi på Søbadet en god Corona adfærd, men husk især forsamlingsforbuddet kan give store bøder, og vi iagttages fra mange gående på land, så drag venligst omsorg for en fra stranden set tydelig opdeling af grupper på maksimalt 5 pers.

 

Den 25. marts afholdes den ordinære Generalforsamling – Virtuelt. Med erfaringerne fra sidste år, arbejder bestyrelsen med at gøre det nemmere at logge på. Vi sender indkaldelsen primo marts med en beskrivelse af processen. Ifølge vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest den 15. februar, det år Generalforsamlingen afholdes.

Charlottenlund Søbad åbner desværre ikke for offentligheden i sommeren 2020.

Som en konsekvens af Covid 19 vajer Dannebrog ikke over Charlottenlund Søbad i denne sæson.

Det lokale vartegn, og et sted der er elsket af både medlemmer og af besøgende fra hele hovedstadsregionen i sommersæsonen juni til august, kommer desværre i denne sæson ikke umiddelbart til at lukke op for offentligheden.

Det ærgrer naturligvis vores formand for Søbadet, Lene Andersen. Hun siger: ”I år er vores 35 års jubilæum, og vi havde virkelig glædet os til at fejre det med både medlemmer og med de sommergæster, som elsker at komme her og nyde Øresund, solskin og det gode sommerliv. Vi gør hver dag vores yderste for at skabe og vedligeholde de optimale rammer for dét liv, og så det er naturligvis frustrerende, at vi i år er forhindret i at gøre det vi allerhelst vil. Men vi skal altså passe på både vores medlemmer og gæster udefra.”

På grund af corona-lovgivningen er der kraftige begrænsninger i det antal, der må lukkes ind på Søbadet, og det er årsagen til at Søbadet er forbeholdt medlemmerne henover sommeren.

”På varme dage kan helt op til 800 personer på et døgn finde vej til Søbadet, og det er alt for mange i forhold til hvad der er lovligt og forsvarligt”, siger Lene Andersen. ”Vi har haft et super godt samarbejde med Gentofte Kommune og de relevante myndigheder i løbet af den seneste måneds tid, og det har gjort det muligt at lukke et stærkt begrænset antal af vores medlemmer ind ad gangen. Det er vi glade for”.

Søbadet har været helt lukket i 6 uger indtil slutningen af april, og den tvungen lukning er blevet brugt konstruktivt til at renovere anlægget. Det betyder at Charlottenlund Søbad står ekstra skarpt, når det på et tidspunkt kan byde gæster ude fra velkommen igen.

I farens stund rykker vi sammen, ved at holde afstand.

Søbadet vælger at følge regeringens anvisning om mere end 10 mennesker i forsamling. Vores medlemmer er flest socialt indstillet og mange medlemmer ønsker at fremme samvær omend sauna og andre faciliteter ikke er åbne. Denne ellers positive indstilling er ikke forenelig med den seneste melding vedr. bekæmpelsen af Corona-virus.

Bestyrelsen er sit ansvar bevidst, og derfor bliver Søbadet med øjeblikkelig virkning lukket gennem adgang af karrusel.

Denne inddæmningstrategi vil forhåbentlig gøre sit bidrag til, at vi kommer bedre gennem denne svære tid.

Vi takker for medlemmernes opbakning, og ser frem til normaliserede forhold som følge af opbakningen.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

Søbadet lukker ned

Bestyrelsen har besluttet at lukke sauna, omklædningsrum, toiletter, håndklæderum indledningsvis i 14 dage fra kl. 22:00 d.d. indtil 28. marts 2020.

Der vil i omhandlende periode være medlemsadgang til de ydre områder på Søbadet, så det sociale fællesskab og livsbekræftende havbad kan opretholdes i rimelig grad og afstand.

Vi forventer naturligvis at medlemmer, der benytter de ydre områder på Søbadet, nøje følger myndighedernes anvisninger, og ikke kommer på Søbadet, hvis de føler sig syge. I kan på dette link læse mere om myndighedernes anvisninger: coronavirus/forebyg-smitte

Bestyrelsen og ansatte følger fortsat udviklingen dagligt, og vi kommunikerer gennem Nyhedsbrev på mail, Facebook (Lukket gruppe), Søbadets hjemmeside samt opslag på anlægget.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Udsættelse af ordinær Generalforsamling

Bestyrelsen har d.d. besluttet at udsætte den planlagte generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:30 på Gentofte Rådhus.

Dette er sket i samråd med Gentofte Rådhus, som har informeret os om meget restriktive foranstaltninger på grund af Corona situationen. Blandt andet må der kun sidde én gæst på hver tredje stol, og der er restriktioner for bevægelsesfriheden under mødet. Endvidere vil der ikke være nogen servering. Udsættelsen vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Søbadet.

Der vil blive indkaldt til en ny ordinær Generalforsamling på et tidspunkt i løbet af de kommende måneder, hvor der forventeligt er kommet mere ro på, og hvor det efter myndighedernes vurdering er forsvarligt at afholde den type møder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
  3. Behandling af fremsatte forslag
  4. Behandling af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen samles vi om lidt mad og drikke.

Du kan læse formandens skriftlige Beretning 2019, se foreningens Aarsregnskab 2019 og Budget 2020 ved at benytte linkene.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmødet 21. januar 2020

På bestyrelsesmødet blev det blandt andet besluttet, at optaget fra ventelisten i 2020 skulle være 150 personer, og at de tre datoer for de obligatoriske informationsmøder, som de nye medlemmer kan vælge imellem, skulle være 21. april, 30. april eller 5. maj.

Endvidere blev det forventede driftsresultat og formandens udkast til beretning for 2019 drøftet.

Se også referatet fra Bestyrelsesmoede 21. januar 2020.

Ny drifts- og serviceansvarlig fra 1. marts

Der har været stor interesse for jobbet som ledende bademester på Søbadet. Vi har modtaget mange henvendelser, 27 motiverede ansøgninger og afholdt en del samtaler.

Der har været mange gode ansøgere, og det er med stor glæde at vi kan meddele, at en enig Bestyrelse nu har valgt den nye ledende bademester for Charlottenlund Søbad.

Peter Bøckel er 61 år, helårsmedlem og han værdsætter vand og venner på Søbadet og har stor respekt for tradition og æstetik samt et øje for udvikling.