Bestyrelsesmødet 17. september 2019

På mødet blev bestyrelsen orienteret om en vellykket sommersæson med et økonomisk resultat på niveau med 2018. Desuden, at der havde været drøftelser om tilførsel af en livredder-funktion med en repræsentant for kommunen.

Bestyrelsen besluttede også at fokusere på at øge medlemmernes engagement og involvering i foreningens demokratiske processer på det kommende strategiseminar. Bl.a. på basis af en elektronisk løsning, som blev præsenteret.

Økonomien blev drøftet, og det blev konstateret, at der var rum for at fremskynde planlagte forbedringsarbejder.

Det blev endvidere besluttet at starte færdiggørelsen af et nyt hjemmesideformat, som forventes klar i en færdig version 1. juni 2020.

Vil du vide mere, kan du klikke på Bestyrelsesmoede 17. september 2019.

Fotoforberedelser til ny hjemmeside

I forbindelse med ny hjemmeside for Charlottenlund Søbad, der ser dagens lys af 2020, har bestyrelsen hyret fotograf Mew Brondbjerg.

Mew vil fra oktober og et år frem dokumentere årets gang på Søbadet gennem et årshjul af billeder, og hun vil lejlighedsvis være til stede på broen, så alle smukke scenarier kommer med (morgen, middag, aften, efterår, sne, forår, sommer). Mew vil naturligvis arbejde venligt, diskret og effektivt og de billeder – ud over de oplagte billeder af vand, vejr og himmel – der involverer mennesker, bliver KUN taget efter forud indgået aftale og tilladelse fra de medvirkende.

Bestyrelsesmødet 27. maj 2019

Mødet behandlede bl,a. et stigende antal henvendelser vedrørende, hvad der tilsyneladende var misbrug af adgangsretten henover 1. halvår. Bestyrelsen besluttede derfor at intensivere kontrollen i andet halvår og orientere medlemmerne om dette samt konsekvenserne af misbrug i et ekstraordinært nyhedsbrev.

På vedligeholdelseområdet besluttede bestyrelsen ikke at gøre mere ved omklædningsrummene, før en generel renovering bliver besluttet.

På kommunikationsområdet besluttede bestyrelsen at arbede videre med et forslag om en digital forslagskasse.

Læs hele referatet fra Bestyrelsemoede 27. maj 2019 her.

Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens bestyrelse indkalder til den årlige generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30. Generalforsamlingen finder sted i rådhushallen på Gentofte Rådhus med indgang gennem hovedindgangen.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
  3. Behandling af fremsatte forslag
  4. Behandling af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Her kan du læse formandens  Beretning 2018, foreningens Regnskab 2018 og dens Budget 2019 . Du kan også se de Stillede forslag her.

Bestyrelsesmøde 15. januar

På mødet drøftede bestyrelsen bl.a. elementer vedrørende foreningens kommende generalforsamling i marts. Derudover blev det besluttet, at formuleringen vedrørende fotografering på Søbadet skal være “Ingen fotografering af badende”, ligesom det blev besluttet at optage 200 personer fra Søbadets venteliste i år. Hele referatet kan læses her: