Bestyrelsesmødet 13. juni 2016

Bestyrelsen besluttede på sit møde bl.a. at igangsætte en undersøgelse af pælefundamentets stand og nærmere at undersøge, hvorvidt etableringen af et digitalt kommunikationsforum for medlemmer kunne bidrage til dels at give medlemmerne større indblik i Søbadets drift, dels foranledige en dialog mellem medlemmerne.

Bestyrelsen kunne også konstatere, at økonomien var i god gænge, og at vinterens forsøg med gæstekoder til de ventelisteregistrerede havde været en succes.

Læs mere i referatet Bestyrelsesmoede 13 juni 2016.