Bestyrelsesmødet 17. november 2014

På bestyrelsens møde 17. november drøftedes bl.a. det forventede driftsresultat for 2014, som bliver meget lig resultatet for 2013 excl. de ekstraordinære penge fra forliget med Jyske Bank vedrørende deres investeringsrådgivning tidligere. Desuden drøftede bestyrelsen de økonomiske udsigter for 2015 og vil i den forbindelse se på, hvordan man via kontingentsatserne kan få enderne til at mødes. Vedligeholdelsesudvalgets planer for 2015 blev ligeledes godkendt.

Også tilbudet på en jubilæumsbog blev drøftet og godkendt. Bogen vil udkomme i sommeren 2015 og udgivelsen vil blive fejret med en reception på Søbadet for medlemmer med påhæng.

For at minimere tangen besluttede bestyrelsen fremover at gennemføre en årlig sandrydning mellem Søbadet og kysten, første gang i foråret 2015.

Andre punkter:
– afskærmning med bøjer ud for Søbadet for at undgå sammenstød mellem på den ene side badende og på den anden kajaker og robåde
– udvidelse af gæsteordning til også at omfatte sommerhalvåret

Læs det fulde referat her: Bestyrelsesmøde 17 november 2014