Bestyrelsesmødet 23. februar 2016

Bestyrelsen indstillede årsberetning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 til godkendelse på den kommende generalforsamling. Endvidere drøftede bestyrelsen indkomne forslag til generalforsamlingen, og bestyrelsens to kandidater til nyvalg på generalforsamlingen blev præsenteret.

Bestyrelsen besluttede endvidere størrelsen af optaget af nye medlemmer i 2016.

Læs mere i Bestyrelsesmøde 23 februar 2016.

Bestyrelsesmødet 18. februar 2015

Bestyrelsesmødet fokuserede på at få de sidste detaljer på plads omkring generalforsamlingen 25. marts og indkaldelsen hertil.

Men der blev også tid til at beslutte at optage 250 personer fra foreningens venteliste pr. 1. maj og at afholde intro-aften for de nye medlemmer 29. april. De nye medlemmer får direkte besked senest medio marts. Optaget blev fastsat ud fra ønsket om at fastholde det nuværende niveau for antal voksne medlemmer.

Det blev desuden besluttet, at antallet af gæstekoder pr. 12 måneder skal udvides fra 5 til 10 i forbindelse med, at Søbadet introducerer sommer gæstekoder pr. 1. juni.

Du kan læse hele referatet her: Bestyrelsesmøde 18 februar 2015

Bestyrelsesmødet 20. januar 2015

Bestyrelsens møde 20. januar havde fokus på regnskabet for 2014 og budgettet for 2015 samt den kommende generalforsamling, hvor bestyrelsen vil indstille kontingentforhøjelser efter 17 års pause. Under budgettet blev også behovet for nødvendig vedligeholdelse af det efterhånden 30 år gamle anlæg drøftet.

Desuden blev besøgsfrekvenserne mv. i 4. kvartal 2014 gennemgået, og der blev gjort status på jubilæmsforberedelserne.

Læs det fulde referat her: Bestyrelsesmøde 20 januar 2015

Bestyrelsesmødet 17. november 2014

På bestyrelsens møde 17. november drøftedes bl.a. det forventede driftsresultat for 2014, som bliver meget lig resultatet for 2013 excl. de ekstraordinære penge fra forliget med Jyske Bank vedrørende deres investeringsrådgivning tidligere. Desuden drøftede bestyrelsen de økonomiske udsigter for 2015 og vil i den forbindelse se på, hvordan man via kontingentsatserne kan få enderne til at mødes. Vedligeholdelsesudvalgets planer for 2015 blev ligeledes godkendt.

Også tilbudet på en jubilæumsbog blev drøftet og godkendt. Bogen vil udkomme i sommeren 2015 og udgivelsen vil blive fejret med en reception på Søbadet for medlemmer med påhæng.

For at minimere tangen besluttede bestyrelsen fremover at gennemføre en årlig sandrydning mellem Søbadet og kysten, første gang i foråret 2015.

Andre punkter:
– afskærmning med bøjer ud for Søbadet for at undgå sammenstød mellem på den ene side badende og på den anden kajaker og robåde
– udvidelse af gæsteordning til også at omfatte sommerhalvåret

Læs det fulde referat her: Bestyrelsesmøde 17 november 2014