Materiale til generalforsamlingen 15. marts

Alle voksenmedlemmer af Charlottenlund Søbad modtager indkaldelse til generalforsamling, ligesom indkaldelsen er opslået på Søbadet. De medlemmer, som modtager indkaldelsen elektronisk, kan læse det materiale, som vedrører dagsordenspunkterne 2, 3, 4, 5 og 6 ved at klikke på nedenstående:

Årsberetning 2015

2015 Uddrag årsrapport 2015

Den første fil indeholder den skriftlige beretning og forslag fra medlemmer og bestyrelse. Den anden fil indeholder et resume af foreningens regnskab for 2015 og bestyrelsens forslag til budget for 2016.

Forslag til generalforsamlingen

Søbadets næste ordinære generalforsamling er fastsat til 15. marts 2016, og vi gør opmærksom på, at medlemmernes forslag til generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter skal være formanden skriftligt i hænde senest 15. februar 2016.

Forslag sendes som e-mail til bestyrelsen@charlottenlund-soebad.dk – eller med post til Bestyrelsen, Charlottenlund Søbad, Postboks 27, Kystvejen 2, 2920 Charlottenlund.

Materiale til generalforsamlingen 25. marts

Der sendes i dag (27/2 -15) indkaldelse til generalforsamling til alle voksne medlemmer af Charlottenlund Søbad. De medlemmer, som modtager indkaldelsen elektronisk, kan læse det materiale, som vedrører dagsordenspunkterne 2, 3, 4 og 5 ved at klikke på nedenstående:

2015 Generalforsamling – indkaldelse, årsberetning 2014 mv

Resume 2014 og budget 2015

Den første fil indeholder den skriftlige beretning og forslag fra medlemmer og bestyrelse. Den anden fil indeholder et resume af foreningens regnskab for 2014 og bestyrelsens forslag til budget for 2015.