Referat fra bestyrelsesmøde 20. februar 2018

På mødet godkendte bestyrelsen årsberetning og årsregnskab for 2017 samt budget for 2018. Materialet er efterfølgende sendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen besluttede også i første omgang at optage 200 fra ventelisten pr. 1. maj 2018, ligesom man drøftede og fsatholdt fotoforbuddet på Søbadet. Læs mere i referatet af Bestyrelsesmoede 20 februar 2018.

Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens bestyrelse indkalder til den årlige generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30. Generalforsamlingen finder sted i rådhushallen på Gentofte Rådhus med indgang gennem hovedindgangen.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
  3. Behandling af fremsatte forslag
  4. Behandling af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Her kan du læse formandens Beretning for 2017, foreningens Aarsrapport_2017 og dens Budget 2018.

Kultur på Søbadet

Det oprindelige Søbad blev som nogen vil vide etableret i 1901 og præsentationen af bademode gennem tiderne under Gentoftenatten var et passende cadeau til datidens initiativtagere. Det gav mange klapsalver til de frysende mannequiner, som trodsede vind og oprørte bølger for at vise tøjet frem. De mange fremmødte fik også tilbud om at deltage i en halv times stavgymnastik i bedste kaptajn Jespersen stil og en tur rundt på Søbadet med fremvisning af badet og anekdoter fra “gamle dage”. Enkelte tog et tryk af åbningsplakaten fra 1901 eller bogen “Det gamle bad og havet” med historier fra Charlottenlund Søbad gennem tiderne med hjem. Alt i alt en sand aften i badekulturens ånd.

Søbadet og Kulturnatten 29. september 2017


Charlottenlund Søbad er på plakaten ved årets Kulturnat i Gentofte. Vi åbner dørene for offentligheden i tidsrummet kl. 18-21, hvor Lokalhistorisk Arkiv & Gentofte E-arkiv i samarbejde med Søbadet har tilrettelagt et spændende program med præsentation af bademode gennem 100 år, stavgymnastik, anekdoter fra Søbadet og diasshow med billeder fra Søbadet gennem tiderne.

Programmet vil blive slået op på vores opslagstavler, og kan også – fra midten af september- hentes på biblioteker, kulturinstitutioner og venteværelser (læger mv.) i Gentofte.