Gode råd om vinterbadning

Alle raske personer kan vinterbade, men har du hjerte- eller blodtryksproblemer, skal du have sin læges godkendelse, hvis du skal vinterbade. Og du skal ikke bade, hvis du har feber, er forkølet eller føler dig utilpas – og slet ikke, hvis du er påvirket af medicin, alkohol mv.

Nye vinterbadere kan med fordel tilvænne sig gradvist, fx ved at fortsætte efter sommersæsonen. De fleste dypper sig i 10-20 sekunder, og det er en god ide at kombinere badningen med et saunabesøg.

De 8 vinterbaderåd Før du går i vandet: 1) Bad aldrig alene 2) Tjek badeforhold og kend redningsudstyr 3) Pas på is på trappe og bro 4) Sænk kroppen roligt ned i vandet

Under badningen: 5) Træk vejret roligt 6) Hold øje med hinanden 7) Hold dig tæt ved trappen (hold evt. fast i det udspændte tov) 8) Svøm aldrig under isen

Vil du vide mere, finder du det på Rådet for større Badesikkerheds hjemmeside.