Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Charlottenlund Søbad

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 21. marts 2017 med start kl. 19.30 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent
– Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
– Behandling af fremsatte forslag
– Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter og entré for budgetåret
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Valg af revisor
– Eventuelt

Aarsberetning
Regnskab 2016
Budget 2017