Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens bestyrelse indkalder til den årlige generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30. Generalforsamlingen finder sted i rådhushallen på Gentofte Rådhus med indgang gennem hovedindgangen.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
  3. Behandling af fremsatte forslag
  4. Behandling af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Her kan du læse formandens Beretning for 2017, foreningens Aarsrapport_2017 og dens Budget 2018.