Materiale til generalforsamlingen 15. marts

Alle voksenmedlemmer af Charlottenlund Søbad modtager indkaldelse til generalforsamling, ligesom indkaldelsen er opslået på Søbadet. De medlemmer, som modtager indkaldelsen elektronisk, kan læse det materiale, som vedrører dagsordenspunkterne 2, 3, 4, 5 og 6 ved at klikke på nedenstående:

Årsberetning 2015

2015 Uddrag årsrapport 2015

Den første fil indeholder den skriftlige beretning og forslag fra medlemmer og bestyrelse. Den anden fil indeholder et resume af foreningens regnskab for 2015 og bestyrelsens forslag til budget for 2016.