Materiale til generalforsamlingen 25. marts

Der sendes i dag (27/2 -15) indkaldelse til generalforsamling til alle voksne medlemmer af Charlottenlund Søbad. De medlemmer, som modtager indkaldelsen elektronisk, kan læse det materiale, som vedrører dagsordenspunkterne 2, 3, 4 og 5 ved at klikke på nedenstående:

2015 Generalforsamling – indkaldelse, årsberetning 2014 mv

Resume 2014 og budget 2015

Den første fil indeholder den skriftlige beretning og forslag fra medlemmer og bestyrelse. Den anden fil indeholder et resume af foreningens regnskab for 2014 og bestyrelsens forslag til budget for 2015.