Forurenet havvand i en periode

Nordvand overgår til mekanisk rensning af spildevandet i en periode på 2-4 uger startende 4. marts. Følgende bliver, at der ikke renses for E.coli bakterier mv. inden spildevandet udledes. Mere information om baggrund mv. findes på Nordvands hjemmeside.

Søbadet lukker ikke i perioden, men vi fraråder badning. Den anbefaling gælder, indtil myndighederne igen forsyner kysten med grønt flag.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Charlottenlund Søbad

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 21. marts 2017 med start kl. 19.30 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent
– Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
– Behandling af fremsatte forslag
– Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter og entré for budgetåret
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Valg af revisor
– Eventuelt

Aarsberetning
Regnskab 2016
Budget 2017

Måneskinsbadning


Rigtig mange medlemmer fandt vej til Søbadet til den snart traditionelle måneskinsbadning under en flot skinnende februar-fuldmåne på en stjerneklar himmel. Arrangementet er altid en god lejlighed til at få en snak med andre medlemmer over en kop varm suppe. Og selvfølgelig et køligt søbad efterfulgt af en tur i den varme sauna.

Urd og Søbadet


Søbadet slap nådigt fra decemberstormen Urd. Kun gav de mange installationer under brodækket anledning til kortvarige problemer med elektriciteten og et par stiger gik tabt. Fotoet viser Søbadet med den forhøjede vandstand efter, at vandet var sunket 15 centimeter.

Bestyrelsesmødet 20. november 2016

Bestyrelsen konstaterede at driftsøkonomien efter de første 9 måneder af året var gunstig.

Herefter drøftedes bl.a. fordele og ulemper ved et digitalt kommunikationsforum, interessen for de traditionelle aktiviteter, som gennemføres for medlemmerne, udviklingen i medlemstallet samt besøgsfrekvensen og endelig foranstaltningerne mod hærværk.

Generalforsamlingen i 2017 var fastlagt til 21. marts kl. 19.30 på Gentofte Rådhus.

Læs mere i referatet fra Bestyrelsesmoede 20 november 2016.

Bestyrelsesmødet 1. september 2016

På mødet kunne bestyrelsen bl.a. konstatere, at økonomien var i god gænge, og at en god aftale med entreprenøren havde muliggjort, at vi i år også kunne uddybe bassinerne i herre- og damebadet i forbindelse med sandfjerningen. Det blev også konstateret, at det lidt ustadige vejr henover sommermånederne havde resulteret i en reduktion af indtjeningen fra billetsalg og kiosk i forhold til 2015.

Læs det fulde referat af bestyrelsesmoede-1-september-2016.

Det var så den sommersæson

standerstrygning16_1standerstrygning16_2

Traditionen tro afsluttede Søbadet sommersæsonen med en tale af formand Birgitte Possing, en skål med de deltagende medlemmer og strygning af Dannebrog.

Med citatet “Byger, der går og kommer – det er den danske sommer” fra Tøger Larsens Danmark nu blunder den lyse nat, gav formanden en ret præcis vejrmæssig beskrivelse af sommerens forløb. Det har også præget sæsonen i henseende til besøgende. Heldigvis var der også mange, der kunne leve med vejrets omskiftelighed og nyde Søbadet, som det fristed, det er.

Vi kan blot håbe på mere stabilt sommervejr næste år og sige på gensyn til vores sommergæster, når porten åbner 1. juni 2017.

Sandfjerning forbedrer oplevelsen

Sandfjerning2016Sandfjerning 2016

Som sidste år fjerner vi sand mellem Søbadet og kysten, så strømforholdene forbedres. Det betyder, at strømmen – under de rette forhold – bliver i stand til at fjerne den tang, som løbende kommer ind fra Øresund. Vi undgår dermed lugtgener og gør det til en endnu bedre oplevelse at frekventere Søbadet.

I år har vi suppleret med også at fjerne sand yderst i herre- og damebadet, så det også bliver muligt at få en ordentlig svømmetur indenfor Søbadets rammer, selv når det er lavvande.