Introduktionsmøde for nye medlemmer


Søbadet kunne 27. april byde velkommen til en pæn andel af de 250 nye medlemmer på det årlige introduktionsmøde. Efter en kort indledning af Søbadets formand, Lene Andersen, blev de nye medlemmer vist rundt på Søbadet af medlemmer fra bestyrelsen, som samtidig besvarede de mange spørgsmål. Det var en aften med rigtig god stemning og forståelse for Søbadets værdier, så de nye medlemmer vil helt sikkert falde godt ind i det daglige liv på Søbadet.

Forurenet havvand i en periode

Nordvand overgår til mekanisk rensning af spildevandet i en periode på 2-4 uger startende 4. marts. Følgende bliver, at der ikke renses for E.coli bakterier mv. inden spildevandet udledes. Mere information om baggrund mv. findes på Nordvands hjemmeside.

Søbadet lukker ikke i perioden, men vi fraråder badning. Den anbefaling gælder, indtil myndighederne igen forsyner kysten med grønt flag.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Charlottenlund Søbad

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 21. marts 2017 med start kl. 19.30 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent
– Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
– Behandling af fremsatte forslag
– Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter og entré for budgetåret
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Valg af revisor
– Eventuelt

Aarsberetning
Regnskab 2016
Budget 2017

Måneskinsbadning


Rigtig mange medlemmer fandt vej til Søbadet til den snart traditionelle måneskinsbadning under en flot skinnende februar-fuldmåne på en stjerneklar himmel. Arrangementet er altid en god lejlighed til at få en snak med andre medlemmer over en kop varm suppe. Og selvfølgelig et køligt søbad efterfulgt af en tur i den varme sauna.

Urd og Søbadet


Søbadet slap nådigt fra decemberstormen Urd. Kun gav de mange installationer under brodækket anledning til kortvarige problemer med elektriciteten og et par stiger gik tabt. Fotoet viser Søbadet med den forhøjede vandstand efter, at vandet var sunket 15 centimeter.