Urd og Søbadet


Søbadet slap nådigt fra decemberstormen Urd. Kun gav de mange installationer under brodækket anledning til kortvarige problemer med elektriciteten og et par stiger gik tabt. Fotoet viser Søbadet med den forhøjede vandstand efter, at vandet var sunket 15 centimeter.

Bestyrelsesmødet 20. november 2016

Bestyrelsen konstaterede at driftsøkonomien efter de første 9 måneder af året var gunstig.

Herefter drøftedes bl.a. fordele og ulemper ved et digitalt kommunikationsforum, interessen for de traditionelle aktiviteter, som gennemføres for medlemmerne, udviklingen i medlemstallet samt besøgsfrekvensen og endelig foranstaltningerne mod hærværk.

Generalforsamlingen i 2017 var fastlagt til 21. marts kl. 19.30 på Gentofte Rådhus.

Læs mere i referatet fra Bestyrelsesmoede 20 november 2016.

Bestyrelsesmødet 1. september 2016

På mødet kunne bestyrelsen bl.a. konstatere, at økonomien var i god gænge, og at en god aftale med entreprenøren havde muliggjort, at vi i år også kunne uddybe bassinerne i herre- og damebadet i forbindelse med sandfjerningen. Det blev også konstateret, at det lidt ustadige vejr henover sommermånederne havde resulteret i en reduktion af indtjeningen fra billetsalg og kiosk i forhold til 2015.

Læs det fulde referat af bestyrelsesmoede-1-september-2016.

Det var så den sommersæson

standerstrygning16_1standerstrygning16_2

Traditionen tro afsluttede Søbadet sommersæsonen med en tale af formand Birgitte Possing, en skål med de deltagende medlemmer og strygning af Dannebrog.

Med citatet “Byger, der går og kommer – det er den danske sommer” fra Tøger Larsens Danmark nu blunder den lyse nat, gav formanden en ret præcis vejrmæssig beskrivelse af sommerens forløb. Det har også præget sæsonen i henseende til besøgende. Heldigvis var der også mange, der kunne leve med vejrets omskiftelighed og nyde Søbadet, som det fristed, det er.

Vi kan blot håbe på mere stabilt sommervejr næste år og sige på gensyn til vores sommergæster, når porten åbner 1. juni 2017.

Sandfjerning forbedrer oplevelsen

Sandfjerning2016Sandfjerning 2016

Som sidste år fjerner vi sand mellem Søbadet og kysten, så strømforholdene forbedres. Det betyder, at strømmen – under de rette forhold – bliver i stand til at fjerne den tang, som løbende kommer ind fra Øresund. Vi undgår dermed lugtgener og gør det til en endnu bedre oplevelse at frekventere Søbadet.

I år har vi suppleret med også at fjerne sand yderst i herre- og damebadet, så det også bliver muligt at få en ordentlig svømmetur indenfor Søbadets rammer, selv når det er lavvande.

Bestyrelsesmødet 13. juni 2016

Bestyrelsen besluttede på sit møde bl.a. at igangsætte en undersøgelse af pælefundamentets stand og nærmere at undersøge, hvorvidt etableringen af et digitalt kommunikationsforum for medlemmer kunne bidrage til dels at give medlemmerne større indblik i Søbadets drift, dels foranledige en dialog mellem medlemmerne.

Bestyrelsen kunne også konstatere, at økonomien var i god gænge, og at vinterens forsøg med gæstekoder til de ventelisteregistrerede havde været en succes.

Læs mere i referatet Bestyrelsesmoede 13 juni 2016.

Søbadet klar til sommersæsonen

IMG_0785IMG_0782IMG_0375 (1)

Onsdag den 1. juni åbner Søbadet igen for offentligheden i nymalet stand og med nye trapper på børnebroen. Priser for dagsbilletter og sæsonkort dækkende hele perioden 1. juni til og med 31. august er uændrede fra 2015. Og det samme gælder priserne i kiosken.

Det fejrede medlemmerne ved standerhejsningen, hvor formand Birgitte Possing holdt tale og Dannebrog blev hejst for at markere begivenheden.

Vi ser frem til mange gæster henover sommeren. Forhåbentlig en sommer rig på sol og varme. Velkommen.

Bestyrelsesmødet 23. februar 2016

Bestyrelsen indstillede årsberetning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 til godkendelse på den kommende generalforsamling. Endvidere drøftede bestyrelsen indkomne forslag til generalforsamlingen, og bestyrelsens to kandidater til nyvalg på generalforsamlingen blev præsenteret.

Bestyrelsen besluttede endvidere størrelsen af optaget af nye medlemmer i 2016.

Læs mere i Bestyrelsesmøde 23 februar 2016.