Søbadet og Kulturnatten 29. september 2017


Charlottenlund Søbad er på plakaten ved årets Kulturnat i Gentofte. Vi åbner dørene for offentligheden i tidsrummet kl. 18-21, hvor Lokalhistorisk Arkiv & Gentofte E-arkiv i samarbejde med Søbadet har tilrettelagt et spændende program med præsentation af bademode gennem 100 år, stavgymnastik, anekdoter fra Søbadet og diasshow med billeder fra Søbadet gennem tiderne.

Programmet vil blive slået op på vores opslagstavler, og kan også – fra midten af september- hentes på biblioteker, kulturinstitutioner og venteværelser (læger mv.) i Gentofte.

Sommerfest på Søbadet


Over 200 medlemmer fandt vej til Søbadets sommerfest på en herlig sommeraften. Formand Lene Andersen bød velkommen med en samtidig tak til arrangørerne af festen og personalet. Traditionen tro blev der derefter sunget en sang, og så var festen igang med skøn musik og danseglade medlemmer. I det hele taget en aften værd at huske.

 

Introduktionsmøde for nye medlemmer


Søbadet kunne 27. april byde velkommen til en pæn andel af de 250 nye medlemmer på det årlige introduktionsmøde. Efter en kort indledning af Søbadets formand, Lene Andersen, blev de nye medlemmer vist rundt på Søbadet af medlemmer fra bestyrelsen, som samtidig besvarede de mange spørgsmål. Det var en aften med rigtig god stemning og forståelse for Søbadets værdier, så de nye medlemmer vil helt sikkert falde godt ind i det daglige liv på Søbadet.

Forurenet havvand i en periode

Nordvand overgår til mekanisk rensning af spildevandet i en periode på 2-4 uger startende 4. marts. Følgende bliver, at der ikke renses for E.coli bakterier mv. inden spildevandet udledes. Mere information om baggrund mv. findes på Nordvands hjemmeside.

Søbadet lukker ikke i perioden, men vi fraråder badning. Den anbefaling gælder, indtil myndighederne igen forsyner kysten med grønt flag.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Charlottenlund Søbad

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 21. marts 2017 med start kl. 19.30 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent
– Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
– Behandling af fremsatte forslag
– Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter og entré for budgetåret
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Valg af revisor
– Eventuelt

Aarsberetning
Regnskab 2016
Budget 2017