Praktiske Oplysninger

Adgangsbestemmelser

Se Adgangsregler_Maj 2019

Børn og unge
Børn og unge under 18 år har normalt ubegrænset adgang i det tidsrum Søbadet er åbent for offentligheden mod betaling af dagsbillet eller sæsonkort. Indtil videre er der dog lukket for køb af dagsbilletter og sæsonkort.

Resten af året er der kun adgang for medlemmernes hjemmeboende børn i de tilladte tidsrum (se adgangsreglerne) og kun, hvis de er i selskab med en af deres forældre, og hvis forældrene benytter en børnekode til indgangen (kan rekvireres ved henvendelse til kontoret med oplysning om yngste barns fødselsdato). Medlemmers børnebørn kan ikke medtages, medmindre de er og forbliver i barnevogn.

I perioden maj-september SKAL børn og unge opholde sig på børnebroen om morgenen indtil kl. 9 af hensyn til de voksne, der ønsker at benytte sig af nøgenbadning.

Sauna
Saunaen er som udgangspunkt åben fra 1. september til 31. maj.

Vi anbefaler, som ved badning, at du altid sikrer dig, at du ikke er alene i saunaen af hensyn til risiko for ildebefindende.

Regelsæt for saunabesøg:

  • havbadning inden saunabesøg
  • badehåndklæde skal bæres om kroppen, minimum om lænden
  • badetøj skal tages af inden  sauna-besøg (badetøj lægges uden for saunaen)
  • badesandaler og –sko skal sættes på gulvet, ikke på bænkene
  • venlig og hensynsfuld indbyrdes adfærd og tone fordres af alle
  • der føres dæmpet tale under opholdet

Dørene til saunaen og omklædningsrummene åbnes automatisk kl. 5.30 og låses automatisk kl. 22.00! Du kan dog altid komme ud. Saunaen vil have fuld varme hen imod kl. 6.00.

Gæstebesøg på Søbadet
Generalforsamlingen besluttede i 2012, at et medlem kan have 1-2 gæster med på Søbadet af gangen. Til det formål kan hvert medlem købe op til 10 gæstekoder over en løbende 12-måneders periode. Hver kode giver adgang for én gæst sammen med medlemmet. Gæstekoder købes her på hjemmesiden, når du har logget dig ind under Medlems log-in.

En særlige sommeraften gæstekode kan anvendes i perioden 1. juni til 31. august, når gæsten allerede har betalt for indgang. Den købes i bademesterhuset, inden kiosken lukker og tæller med i det totale tilladte antal pr. 12 måneder.

Gæstekoder må ikke benyttes til at medtage børn uden for de tidsrum, hvor de pågældende børn har adgang til Søbadet.

Gæstekoden sendes til den oplyste mail-adresse, og du kan ligeledes logge ind og se under medlemsoplysningerne, hvornår koden er købt og, hvornår den senest udløber. En gæstekode kan anvendes resten af det døgn, hvor den er taget i brug.

Gæstekoden kan ikke benyttes i det tidsrum, hvor der er åbent for offentligheden. Her kan gæsten købe dagsbillet eller sæsonkort.

Opbevaring af håndklæder i vintersæsonen
I vinterhalvåret kan håndklæder opbevares i fællesbadets depotrum, der også fungerer som tørrerum. Opbevaring sker på eget ansvar. Depotrummet tømmes for håndklæder sidste fredag i hver måned med henblik på rengøring, dvs. at du skal hjemtage dit håndklæde sidste torsdag i hver måned. Opslag vil oplyse datoen i april måned, hvor rummet tømmes, hvis den afviger fra sidste torsdag i april. Ikke-afhentede håndklæder afleveres på genbrugsstationen eller til velgørenhedsforeninger.

Opbevaring af blå poser i sommersæsonen
De blå nummererede poser, som interesserede medlemmer kan købe i bademesterhuset, kan opbevares i depotrummene på fællesbadet og på damebadet i perioden 1. maj til slutningen af september, hvor rummene tømmes og rengøres. Opbevaring sker på eget ansvar. Opslag vil oplyse datoen, hvor rummene tømmes. Ikke-afhentede poser tømmes og indholdet afleveres på genbrugsstationen. Hvis pladsforholdene tillader det, gemmer vi de uafhentede tømte poser i depotrummet på damebadet.