Referat fra bestyrelsesmøde 24. maj 2014

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde er nu tilgængeligt her.

I referatet kan du bl.a. læse om, hvad de permanente udvalg arbejder med, hvad der gøres for at få tangen i vandkanten fjernet, og at medlemsfesten er flyttet en uge til 29. august.