Udsættelse af ordinær Generalforsamling

Bestyrelsen har d.d. besluttet at udsætte den planlagte generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:30 på Gentofte Rådhus.

Dette er sket i samråd med Gentofte Rådhus, som har informeret os om meget restriktive foranstaltninger på grund af Corona situationen. Blandt andet må der kun sidde én gæst på hver tredje stol, og der er restriktioner for bevægelsesfriheden under mødet. Endvidere vil der ikke være nogen servering. Udsættelsen vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Søbadet.

Der vil blive indkaldt til en ny ordinær Generalforsamling på et tidspunkt i løbet af de kommende måneder, hvor der forventeligt er kommet mere ro på, og hvor det efter myndighedernes vurdering er forsvarligt at afholde den type møder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.