Urd og Søbadet


Søbadet slap nådigt fra decemberstormen Urd. Kun gav de mange installationer under brodækket anledning til kortvarige problemer med elektriciteten og et par stiger gik tabt. Fotoet viser Søbadet med den forhøjede vandstand efter, at vandet var sunket 15 centimeter.