Bestyrelsesmødet 18. februar 2014

Bestyrelsesmødet 14. februar indeholdt bl.a. en gennemgang af regnskabet for 2013 og budgettet for 2013, de sidste forberedelser til den kommende generalforsamling og en bekræftelse af de på strategimødet i november vedtagne retningslinjer for optag fra ventelisten pr. 1. maj. Læs mere i referatet fra Bestyrelsesmøde 18 februar 2014.