Bestyrelsens strategimøde 12. november

På mødet drøftede bestyrelsen bl.a. foreningens formål, succeskriterier og kerneleverancer samt økonomi, herunder investeringsbudget for de kommende år.

Bestyrelsen vedtog også at udvide adgangen for ventelisteregistreredes besøg på Søbadet i vintersæsonen.

Læs referatet fra Bestyrelsesmoede 12 november 2017.