Bestyrelsesmøde 15. januar

På mødet drøftede bestyrelsen bl.a. elementer vedrørende foreningens kommende generalforsamling i marts. Derudover blev det besluttet, at formuleringen vedrørende fotografering på Søbadet skal være “Ingen fotografering af badende”, ligesom det blev besluttet at optage 200 personer fra Søbadets venteliste i år. Hele referatet kan læses her: