Bestyrelsesmødet 17. september 2019

På mødet blev bestyrelsen orienteret om en vellykket sommersæson med et økonomisk resultat på niveau med 2018. Desuden, at der havde været drøftelser om tilførsel af en livredder-funktion med en repræsentant for kommunen.

Bestyrelsen besluttede også at fokusere på at øge medlemmernes engagement og involvering i foreningens demokratiske processer på det kommende strategiseminar. Bl.a. på basis af en elektronisk løsning, som blev præsenteret.

Økonomien blev drøftet, og det blev konstateret, at der var rum for at fremskynde planlagte forbedringsarbejder.

Det blev endvidere besluttet at starte færdiggørelsen af et nyt hjemmesideformat, som forventes klar i en færdig version 1. juni 2020.

Vil du vide mere, kan du klikke på Bestyrelsesmoede 17. september 2019.