Bestyrelsesmødet 20. november 2016

Bestyrelsen konstaterede at driftsøkonomien efter de første 9 måneder af året var gunstig.

Herefter drøftedes bl.a. fordele og ulemper ved et digitalt kommunikationsforum, interessen for de traditionelle aktiviteter, som gennemføres for medlemmerne, udviklingen i medlemstallet samt besøgsfrekvensen og endelig foranstaltningerne mod hærværk.

Generalforsamlingen i 2017 var fastlagt til 21. marts kl. 19.30 på Gentofte Rådhus.

Læs mere i referatet fra Bestyrelsesmoede 20 november 2016.