Bestyrelsesmødet 23. februar 2016

Bestyrelsen indstillede årsberetning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 til godkendelse på den kommende generalforsamling. Endvidere drøftede bestyrelsen indkomne forslag til generalforsamlingen, og bestyrelsens to kandidater til nyvalg på generalforsamlingen blev præsenteret.

Bestyrelsen besluttede endvidere størrelsen af optaget af nye medlemmer i 2016.

Læs mere i Bestyrelsesmøde 23 februar 2016.