Bestyrelsesnyt

På bestyrelsens strategimøde 17. november 2013 trådte Helle Melbye, som tidligere adviseret, ud af bestyrelsen, fordi hendes mand, Niels Melbye, er ansat som Søbadets serviceansvarlige fra 5. oktober 2013. Dette skridt ligger i tråd med bestyrelsens vedtagne retningslinjer for habilitet.

Bestyrelsessuppleant Karsten Ravn er i stedet indtrådt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Karstens ansvarsområde i bestyrelsen er uændret vedligeholdelsesfunktionerne, mens Helles opgaver som informationsansvarlig blev flyttet til vores nye serviceansvarlige medarbejder.

Formanden takkede varmt Helle Melbye for hendes store indsats for Charlottenlund Søbad med knap 6 års bestyrelsesarbejde. Bestyrelsens officielle tak kommer på generalforsamlingen, hvor vi også siger farvel til kasserer Anders Jensen og suppleant Marie Louise Steve. Begge har af tidsmæssige grunde valgt ikke at genopstille.

Bestyrelsen opfordrer hermed aktive medlemmer til at overveje at opstille til bestyrelsen til næste generalforsamling. Kontakt os gerne i forvejen via bestyrelsen@charlottenlund-soebad.dk.

Bestyrelsen, november 2013