Forslag til generalforsamling

Forslag til den kommende generalforsamling skal ifølge Charlottenlund Søbads vedtægter være formanden skriftligt i hænde senest 15. februar 2014. Du kan sende eventuelle forslag til

Bestyrelsen, Charlottenlund Søbad, Postbox 27, Kystvejen 2, 2920 Charlottenlund
eller
via e-mail til bestyrelsen@charlottenlund-soebad.dk

Charlottenlund, den 16. januar 2014
Bestyrelsen