Forurenet havvand i en periode

Nordvand overgår til mekanisk rensning af spildevandet i en periode på 2-4 uger startende 4. marts. Følgende bliver, at der ikke renses for E.coli bakterier mv. inden spildevandet udledes. Mere information om baggrund mv. findes på Nordvands hjemmeside.

Søbadet lukker ikke i perioden, men vi fraråder badning. Den anbefaling gælder, indtil myndighederne igen forsyner kysten med grønt flag.