Generalforsamling onsdag 26. marts 2014

Generalforsamlingen finder sted fra kl. 19.30 i kantinen på Gentofte Rådhus. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle voksne medlemmer modtager indkaldelse med skriftlig beretning mv. primo marts.