Indkaldelse til generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Indgang gennem hovedindgangen på Bernstorffsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
  3. Behandling af fremsatte forslag
  4. Behandling af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen samles vi om lidt mad og drikke.

Du kan læse formandens skriftlige Beretning 2019, se foreningens Aarsregnskab 2019 og Budget 2020 ved at benytte linkene.

Bestyrelsen