Kun adgang til Søbadet gennem personkarrusel fra 26. marts

De seneste initiativer med markering i brodækket af, hvordan karrusellen skal benyttes, har båret så meget frugt, at vi nu mener, at det er tid at afslutte testen og lade beslutningen om personkarrusel træde i kraft. Sidste dag med adgang til Søbadet gennem lågen bliver derfor 25. marts. Herefter kan du kun benytte personkarrusellen.

Er du fx kørestolsbruger, gangbesværet eller benytter rollator eller krykker, kan du dog søge tilladelse til at benytte lågen. Kommer du på Søbadet med dit barn i barnevogn eller klapvogn, kan du søge tidsbegrænset tilladelse, gældende til barnet selv kan gå gennem personkarusselen. Kontakt Søbadets serviceansvarlige om eventuel lågeadgang.

Du kan medtage dine hjemmeboende børn på Søbadet efter de retningslinjer, som er beskrevet i Søbadets adgangsregler, men børnene skal fremover gennem personkarrusellen, og det kræver en særlig kode. Koden tildeles et forældremedlem, og kan benyttes i perioderne maj og september og uden for åbningstiden juni, juli og august samt i vinterperioden i weekenden kl. 13-14. Koden gælder indtil dit yngste barn er fyldt 18 år. Koden sendes til dig på e-mail, så du skal altså forinden have oplyst din e-mail adresse. Koden gives til dig personlig, og du er ansvarlig for, at den ikke misbruges, og at de oplysninger, du har afgivet, er korrekte. Så pas godt på den, da misbrug kan påvirke dit medlemskab.

Henvendelse om kode for at kunne medbringe børn på Søbadet sker til Søbadets serviceansvarlige – gerne pr. e-mail.

Nødåbning
Opstår behov for assistance fra Falck, skal de kunne passere gennem lågen, måske med hjælp fra dig. I den situation skal du, hvis der ikke er personale på Søbadet, benytte nødåbneren på siden af bademesterhuset (hvor der tidligere sad et termometer). Tryk ruden ind, hvorefter strømmen til låge og karrusel slår fra, så begge kan benyttes uden nøglebrik.

Husk at kigge på klokken, hvis du er vinter deltid medlem
Du skal fremover være særlig opmærksom på, at du forlader Søbadet, inden du rammer den periode på dagen, hvor du ikke har adgang. Specielt, hvis du har travlt. Både udgang og indgang spærres, når tiden er udløbet. I vinterperioden vil du som vinter deltid medlem fx ikke kunne passere karrusellen på en hverdag kl. 17.10 – heller ikke for udadgående – men må vente til kl. 18.30.

Gæsteadgang snart på plads
Vi forventer inden for meget kort tid at introducere muligheden for at købe adgang til op til 5 gæster pr. medlem over en periode på 12 måneder. I praksis køber du en adgangskode pr. gæst via medlems log-in på vores hjemmeside. Koden sendes derefter til den registrerede e-mail adresse. Modsat koden til børn, kan disse koder kun benyttes én gang. Vi informerer her på siden, når systemet er klart.