Kursus i førstehjælp

Medlemmer og sommerpersonale arbejdede flittigt med at tilegne sig viden om førstehjælp på to kurser, som blev afholdt i maj på Søbadet. Kursus omfattede foruden en række livreddende teknikker også instruktion i brugen af Søbadets hjertestarter.