Nyhedsbrev december 2013

Som bekendt sluttede en super sommer med et brandskadet bademesterhus, så Kirsten og Niels i øjeblikket må holde til i depotrummet ved indgangen. Trods mange besværligheder med genopbygningen af det indre, ikke mindst på grund af afhængigheden af forsikringsselskabets disponering af håndværkernes tid, så synes der nu at være lys for enden af tunnelen.

Alt peger nemlig i retning af, at vi kan genindvie bademesterhuset senest medio januar. Tømrerne er tilsyneladende færdige, så nu er det ”bare” indretningen og det elektriske, som skal på plads. Der kan blive mindre problemer den dag, hvor det interne netværk inklusive låsesystem og medlemssystem skal flyttes fra depotrummet til bademesterhuset, men det vil blive afhjulpet. Og 6. januar vil TDC sørge for at vores fastnet telefon igen kommer til at virke.

Og så kan vi glæde os over, at låsesystemet – efter generende indkøringsproblemer – har fungeret perfekt den sidste måneds tid. Derfor er teknikerne også i fuld gang med at få personkarusellen til at køre. Den vil blive taget gradvis i brug fra januar.

Storm og oversvømmelse klaret med bravour
Oveni renoveringstrængslerne ramte stormen Bodil så Søbadet 5. december, men Søbadet slap uden skrammer, selv juletræet, som Malte fik surret godt fast, blev stående. Dagen efter kom så oversvømmelsen, som midlertidigt satte en stopper for aktiviteterne. Men takket være en stor indsats lørdag morgen og formiddag af formand Birgitte, vicevært Malte og elektriker Andreas med oprydning og genetablering af strøm var Søbadet fuldt tilgængeligt for medlemmerne og saunaen i drift allerede lørdag middag.

100 nye heltids vinterbadere
Vi kan glæde os over, at vi 1. januar kan byde 100 vinter deltid medlemmer velkomne, som vinter heltid medlemmer. Det er et resultat af indførelsen af det nye medlemssystem, som har givet os bedre overblik over badevanerne. De som har opgivet deres e-mail adresse har fået besked, de resterende får besked, når vi igen bliver i stand til at skrive breve ud. Men alle nøgler er rettet, så man altid kan komme ind.

Håndklæderummet
Vi har ved skiltning gjort opmærksom på, at alle håndklæder skal være fjernet fra tørrerummet 2. januar om aftenen. Det skyldes, at Kirsten dagen efter skal rengøre lokalet. Håndklæder, der ikke er fjernet, lægges i midlertidigt i carporten. Stadig uafhentede håndklæder vil blive kørt til forbrænding.

Træffetider
Der er sat et skilt op med åbningstider, hvor Kirsten eller Niels kan træffes. Lige nu sidder det ved depotrummet, men det flyttes naturligvis, når ”kontoret” flytter til bademesterhuset.

Adresse til 112
Vi har også sat et skilt op ved hjertestarteren, hvoraf fremgår, at adressen Kystvejen 2 – og ikke strandens nummer – skal benyttes, hvis der bliver behov for at ringe 112.

Og så er der blot at ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytår.

Søbadets bestyrelse og personale