Organisation og Værdier

Bestyrelse og generalforsamling

Charlottenlund Søbads værdier er: Imødekommenhed, Hensynsfuldhed, Ansvarlighed, Bæredygtighed, Æstetik og Kvalitet.

Charlottenlund Søbad ledes af en bestyrelse på 5 personer + 2 suppleanter, der vælges af en generalforsamling én gang om året. Det er bestyrelsens opgave at drive Søbadet samt at tage vare på:

 • strategi, forretningsorden, kort- og langsigtet
 • vedligeholdelsesplan
 • forsikringer
 • indbyrdes arbejdsdeling og diverse udvalg
 • årshjul for opgaver og aktiviteter
 • hærværksplan
 • ansættelseskontrakter
 • investeringsplan for Søbadets aktiver
 • den årlige generalforsamling
 • samarbejde med Gentofte Kommune
 • fremlæggelse af generalforsamlings- og bestyrelsesreferater

Hvis du ønsker at læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, eller høre mere om bestyrelsens visioner for Søbadet så klik HER!

Læs også vores Velkomstfolder.

Bestyrelsen består 2018–2019 af

Lene Andersen, formand

Bent Jørgensen

Bent Jørgensen, næstformand, vedligeholdelsesudvalg

Ole Bjarrum, kasserer, økonomiudvalg

Peter Schnettler Kristensen, vedligeholdelsesudvalg

Lise Bak, suppleant

Lise Bak, kommunikationsudvalg

Karen Sophie Lerhard, suppleant, kommunikationsudvalg

Peter Kragh-Halling, suppleant

Forretningsorden-bestyrelsen 2011
Vedtægter_26032014