Orientering om mangel på strøm

Kære medlemmer,
I slutningen af august blev det centrale el-system i bademesterhuset, der styrer alle Charlottenlund Søbads installationer (låse, varme, vandpumper, lys, sauna) ramt af brand.
Som alle der kommer dagligt på Søbadet har mærket, fungerer det stadig ikke. Aftalerne om genetablering af elektricitetsforsyningen og renovering af bademesterhus, har ikke holdt. Den faste el-forsyning skulle for længst være etableret i et nyt el-panel i bademesterhuset. Det er ikke sket.
Det er der flere årsager til. De er følgende:

1) Bestyrelsen foreslog forsikringsselskabet at få udbetalt en sum, så vi selv kunne styre processen med opbygning af nyt bademesterhus og et nyt stabilt el-panel, så det blev færdigt hurtigst muligt. Det ønskede forsikringsselskabet ikke.
2) Den voldsomme orkan den 28. oktober betød, at forsikringsselskabet omprioriterede deres håndværkerressourcer, så arbejdet i længere tid lå stille hos os.
3) Bestyrelsen har dagligt fra september til november brugt mange timer på at følge op og skubbe på processen. Det gør vi stadig. Det er derfor, der trods alt sker noget. Men vi kører med et nødstrømsanlæg, der kun kan trække de væsentligste funktioner. Vi håber på, at alt er klar i løbet af den kommende måned og vil holde jer orienteret.

Bestyrelsen, november 2014