Personkarrusel igangsat – her er det, du skal være opmærksom på

Vores nye personkarrusel har nu været i funktion i nogle dage parallelt med lågen, og det vil fortsat være sådan frem til primo marts for at sikre, at alt fungerer, som det skal. Herefter bliver personkarrusellen eneste adgangsvej til Søbadet, undtaget for medlemmer med særlig tilladelse. Vi håber, at du vil hjælpe os ved at afprøve personkarrusellen i testperioden, hvor der stadig vil ske justeringer, bl.a. så det bliver mere intuitivt, at du skal holde HELT til højre, inden du skubber dig ud.

Formålet med personkarrusellen er at give et bedre overblik over anvendelsen af Søbadets faciliteter og lukke flere medlemmer ind fra ventelisten. Det giver os bedre mulighed for – til gavn for alle – løbende at skønne, hvor mange fuldtids-, deltids- og sommermedlemmer, der er plads til på forskellige tidspunkter i døgnet. Derudover kan vi etablere en enklere gæsteordning, som mange har efterlyst.

Adgang gennem låge i særlige tilfælde
Du kan søge om adgang til at benytte lågen i stedet for personkarrusellen, hvis særlige forhold gør sig gældende. Er du fx kørestolsbruger, gangbesværet eller permanent benytter rollator eller krykker, kan du søge permanent tilladelse til at benytte lågen. Kommer du på Søbadet med barn i barnevogn eller klapvogn, kan du søge tidsbegrænset tilladelse, gældende til barnet selv kan gå gennem personkarusselen (derefter se nedenfor).

For at opnå tilladelsen skal du henvende dig personligt på Søbadet til den serviceansvarlige onsdage kl. 7-10 eller torsdage kl. 15-18 eller i sommeråbningstiden fra 1/6 (kl. 9-18.30). Vi starter registreringen allerede nu.

Adgang for medlemmers børn
Forældre kan som hidtil medtage deres børn på Søbadet efter de retningslinjer, som er beskrevet i Søbadets adgangsregler på vores hjemmeside og på opslagstavlen på Søbadet, men adgangen skal – som for andre besøgende – ske gennem personkarrusellen. Det kan ikke gøres med nøglebrikken, som er personlig, men kræver en særlig kode. Koden tildeles en af forældrene, og kan benyttes af alle medlemsbørn i perioderne maj og september og uden for åbningstiden juni, juli og august samt i vinterperioden i weekenden kl. 13-14. Koden tildeles for et kalenderår af gangen, dvs. den skal fornys hvert år.

Registrering af, hvem der ønsker adgang for deres børn i overensstemmelse med adgangsreglerne, forventes at starte medio februar. Nærmere information følger på Søbadets hjemmeside og ved opslag på Søbadet, når adgangssystemet er i stand til at danne koderne.

Ungdomsmedlemmer
I åbningstiden juni, juli og august kan medlemmer under 18 år frit benytte Søbadet i åbningstiden, men skal registreres ved indgangen. Det sker ved hjælp af en nøglebrik, som du får udleveret i bademesterhuset. Brikken erstatter ikke den ovennævnte kode, da brikken kun kan anvendes i det begrænsede tidsrum. Vi informerer jer nærmere, når vi kommer tættere på juni måned.