Søbadet midlertidigt uden vajende flag

Torsdag eftermiddag knækkede plasticholderen i vores flag desværre med det resultat, at flaget endte på broen og metalbøjlen endte i toppen af flagstangen. Da vi ikke har medarbejdere med veludviklede artistiske kompetencer, må vi desværre afvente, at flagstangen bliver lagt ned, så vi kan få tag på bøjlen. Det sker forhåbentlig 2. juli, og så kan Dannebrog igen vaje smukt over Søbadet.