Tid til at hente din blå Søbads-pose

Senest 29. september skal du have hentet din blå pose på Søbadet, da rummene til poser tømmes for at give plads til bl.a. vinterbadernes håndklæder.

Uafhentede poser tømmes og indholdet gives til velgørende formål. Poserne vil ligeledes blive bortskaffet, hvis der opstår pladsproblemer.